Kláštor klarisiek Klariská 3-5

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor klarisiek. Pôvodná budova postavená v polovici 14.storočia. Neskororenesančná budova bola postavená v rokoch 1637-1640. Upravovaná bola v 18., 19. a 20.storočí. Budova kláštora situovaného okolo ústredného dvora upravená na účely akadémie v rokoch 1783-1784. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autormi stavby sú J. a G. Rava. Kláštor stojí na ulici Klariská 3-5 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Dnes je sídlom Slovenskej pedagogickej knižnice.

Kostol Svätého kríža.

Pamätná tabuľa B. Bartóka.

Leave a Reply