Letohrádok so záhradou Na Brezinách 6

Národná kultúrna pamiatka Letohrádok a záhrada vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa na ulici Na Brezinách 6 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Letohrádok. Klasicistický letohrádok so záhradou bol postavený v 2.polovici 18.storočia. Solitérna stavba má nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením.

Záhrada. Záhrada s historickou zeleňou bola vybudovaná v 2.polovici 18.storočia v barokovom slohu.

Leave a Reply