Kaštieľ v Tepličke nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ z 90.rokov 16.storočia. Terajšie východné krídlo kaštieľa postavili koncom 16.storočia ako prvé. Prestavaný a rozšírený bol v 2.polovici 17.storočia. Zväčšili ho o západné krídlo so štvorhrannými vežami na priečelí. Ďalšie úpravy začiatkom 18.storočia a v 2.polovici 18.storočia. Dnešná úprava ako aj rozdelenie objektu je zo začiatku 20.storočia. Je to bloková stavba so štvorkrídlovým uzatvoreným pôdorysom, je dvojpodlažná s podkrovím. V miestnostiach prízemia i poschodia sa miestami zachovali renesančné krížové klenby ako aj valené klenby s lunetami. Po novodobých úpravách sú v niektorých miestnostiach rovné stropy. Pôvodne monumentálny a reprezentačný kaštieľ má štvorkrídlový pôdorys s ústredným dvorom. Najstaršie východné krídlo je dnes značne spustošené, s polygonálnou kaplnkou na juhovýchodnom nároží. Na kaplnke sa zachovali lomené okná s kružbami, riešené na spôsob gotických. Na palácovej stavbe, predstavujúcej veľký priestor pôvodne asi s rovným stropom, sú čiastočne renesančné ostenia okien, lemované sgrafitovou ornamentikou, ktorej časť odstránili v roku 1955. Hlavné západné priečelie je trinásťosové, na nárožiach s poschodovými vežami. V strednom plytkom rizalite je polkruhovo ukončený portál, nad ktorým je vzdutá rímsa. Okná sú pozdĺžne s rímsou v parapete a supraporte. Nad oknami prvého poschodia sú ďalšie vetracie otvory, osvetľujúce podkrovie. Široká podstrešná rímsa ukončuje fasády, na nárožných vežiach je kordónová rímsa, oveľa širšia a masívnejšia. Dvor pôvodne obkľučovali takmer segmentové arkády. Dnes sú arkády zamurované, s novými oknami. Vzhľadom na využitie pre byty pozmenili aj pôvodnú dispozíciu objektu. Objekt č.312-324 je využívaný na bývanie a chátra.