Kastel Gerulata v Rusovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsky kastel Gerulata z obdobia 2.polovica 1.storočia n.l. sa nachádza na Gerulatskej ulici v Pamiatkovej zóne. V intraviláne Rusoviec stál aj menší stredoveký hrádok, resp. obytná veža v lokalite „Bergl“ na umelom 5m vysokom pahorku, tzv. typ „motte“ z 13.storočia. Zvyšky kamenného nárožia na jeho temeni stáli do roku 1964. Pri ťažbe piesku z pahorku na spevňovanie dunajských hrádzí bol odkrytý jeden z pilierov antickej Gerulaty, ktorú týmto stredovekým násypom stavitelia hrádku akoby zakonzervovali v stave pred 800 rokmi. Takto pomohli zachovať u nás jedinečné pozostatky nadzemného muriva s dôležitými detailami rímskej architektúry z 1.-4.storočia n.l.

Leave a Reply