Kaplnka na cintoríne v Praznove – Považská Bystrica

Kaplnka na cintoríne v Praznove – Považská Bystrica

Kaplnka (dom smútku) bola postavená v roku 2014. Nachádza sa v nej zvon, ktorý sa pôvodne nachádzal na dnes už neexistujúcej kúrii. Zvon je od roku 2010 zaradený medzi pamätihodnosti mesta. Kaplnka sa nachádza v Považskej Bystrici, v dolnej časti cintorína v mestskej časti Praznov. Cintorín sa nachádza západne od centra obce.