Kaplnka svätej Anny v Trenčíne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1989. Kaplnka svätej Anny bola postavená v neskorom baroku v roku 1760 na mieste staršieho gotického kostolíka, patriaceho mestskému špitálu. Interiér pochádza z 2.polovice 18.storočia (1789). Barokovo-klasicistický hlavný oltár s obrazom svätej Anny pochádza z 2.polovice 18.storočia. V interiéri kostola sa nachádza pozoruhodná rokoková krstiteľnica a neskorobarokový organ. V strede pruskej klenby je obraz Svätej rodiny, ktorý v roku 1886 zreštauroval viedenský maliar Emil Czech. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Upravovaná bola v 19. a 20.storočí. Stojí v strede Námestia svätej Anny.

Leave a Reply