Hradná kaplnka na druhom predhradí v Trenčíne

Pamiatkový objekt NKP Trenčiansky hrad vyhlásený v roku 1963. Postavená bola na prelome 13. a 14.storočia. Upravená bola v 16.storočí a v rokoch 1620, 1843 a 1957-1958. Jednoloďová prízemná stavba. Kaplnka Trenčianskeho hradu stojí na druhom predhradí v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Leave a Reply