Kaplnka Ružencovej Panny Márie v Dúbravke

Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a park vyhlásená v roku 1985. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka. Baroková rímsko-katolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie bola postavená v 1.polovici 18.storočia. Je jednoloďová. Stojí pri katolíckej fare v parku na ulici Brižitská.

Park.

Leave a Reply