Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Belušských Slatinách – Beluša

Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Belušských Slatinách – Beluša

Kaplnka Lurdskej Panny Márie bola postavená v roku 1931 a obnovená bola v rokoch 2021-2023. Znovu posvätená po rekonštrukcii bola 11.2.2023. Sochu Panny Márie a svätej Bernadety reštaurovala výtvarníčka Alena Teicherová. Kaplnka je chránená prístreškom, v ktorom sú osadené lavičky na posedenie. Nachádza sa v Beluši, v lokalite Belušské Slatiny pri ceste pred vstupom do kláštora vincentiek.