Kalvária v Trnave

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Pri kalvárii na tzv. Starom cintoríne v severnej časti mesta západne od cukrovaru. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Súsošie – kríž s korpusom I. Kríž s ukrižovaným Kristom.

Súsošie – socha I. Socha svätého Jána Evanjelistu.

Súsošie – socha II. Socha Panny Márie.

Súsošie – kríž s korpusom III. Kríž s ukrižovaným lotrom Gesmasom.

Súsošie – kríž s korpusom II. Kríž s ukrižovaným lotrom Dismasom.

Kaplnka krížovej cesty I. Prvé zastavenie: Odsúdenie Krista Pilátom. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty II. Druhé zastavenie: Kristus berie kríž. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty III. Tretie zastavenie: Prvý pád Krista pod krížom. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty IV. Štvrté zastavenie: Stretnutie Krista s Pannou Máriou. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty V. Piate zastavenie: Šimon pomáha Kristovi. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty VI. Šieste zastavenie: Kristus a Veronika. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty VII. Siedme zastavenie: Druhý pád Krista pod krížom. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Ôsme zastavenie: Kristus napomína plačúce ženy. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty IX. Deviate zastavenie: Tretí pád Krista pod krížom. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty X. Desiate zastavenie: Vyzliekanie Krista. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty XI. Jedenáste zastavenie: Pribíjanie Krista na kríž. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty XII. Dvanáste zastavenie: Ukrižovanie Krista. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty XIII. Trináste zastavenie: Snímanie Krista z kríža. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Kaplnka krížovej cesty XIV. Štrnáste zastavenie: Ukladanie Krista do hrobu. Novorenesančná stavba bola postavená v rokoch 1900-1901. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.

Pilier. Súsošie Krista na Olivovej hore

Súsošie. Súsošie Krista na Olivovej hore.

Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava s historickou zeleňou z roku 1730. Nachádza sa v severnej časti mesta západne od cukrovaru. Má lichobežníkový pôdorys. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2016.