Hrobka Plachých v Krupine

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Historizujúca hrobka Plachých z 2.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 30.rokoch 20.storočia a v roku 2015. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare gréckeho kríža. Nachádza sa na ulici Šoltésovej v časti tzv. starého cintorína.