Kamenné náhrobníky v Lišove

Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Kamenné náhrobníky v ľudovom charaktere z 2.polovice 19.storočia. Autormi sú Školník a Cobor. Nachádzajú sa na cintoríne.