Hrob K. Braxatorisa v Hontianskych Tesároch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob s náhrobníkom básnika K. Braxatorisa /1806-1869/ z roku 1870. Nachádza sa na starom cintoríne.