Strážna veža v Krupine

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná protiturecká signalizačná strážna veža (vartovka) postavená v rokoch 1564-1566. Pôvodne mala výšku 12m. Onedlho po jej vybudovaní ju Turci dobyli, no Krupinčania ju znovu opravili a používali až do konca tureckej expanzie v poslednej štvrtine 17.storočia. Potom ešte dlho slúžila ako pozorovacia a protipožiarna veža a neskôr aj v súčasnosti ako turistická rozhľadňa. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia. Vysoká stavba s drevenou ochodzou na najvyššom podlaží a štvorcovým pôdorysom.  Nachádza sa juhovýchodne od mesta na vrchu Stražavár v nadmorskej výške 392m. Dodnes je jedinou sprístupnenou fortifikačnou pamiatkou tohto druhu u nás. Dnes sa využíva už iba ako turistická rozhľadňa. Je z nej pekný výhľad na mesto Krupina, na Štiavnické vrchy so Sitnom a na časť Krupinskej planiny s hradom Bzovík.