Gymnázium v Považskej Bystrici

Gymnázium v Považskej Bystrici

Školská budova pôvodnej Štátnej ľudovej školy Dr. Hodžu bola postavená v roku 1937. Reprezentuje tradičný typ architektúry školských budov 1.ČSR 30.rokov 20.storočia. V rokoch 1953-1961 sídlila v budove jedenásťročná stredná škola, v rokoch 1961-1969 stredná všeobecnovzdelávacia škola, ktorá sa v školskom roku 1963-1964 presťahovala do priestorov Národnej školy na ulici Školská 8, postavenej v roku 1936. Od roku 1969 v nej sídli gymnázium. V 80.rokoch 20.storočia bola pristavaná nová budova už osemtriedneho gymnázia. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na ulici Školská 8. Od roku 2010 je budova gymnázia zaradená medzi pamätihodnosti mesta.