Gaštany v Príbelciach

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre gaštana jedlého s výškou 18 a 16m, obvodom kmeňa 474 a 430cm, priemerom koruny 17m a vekom 300 a 250 rokov. Sú chránené z biologických, estetických, vedeckých a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa obci Dolné Príbelce pri gaštanici nad štátnou cestou z Čeboviec do Veľkého Krtíša.