Dub pri Dolných Strhároch

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 20m, obvodom kmeňa 680cm, priemerom koruny 14m a vekom 300 rokov. Je chránený z biologických, estetických, náučno-výchovných, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v obci Dolné Strháre asi 400-500m severozápadne od rekreačného zariadenia v lokalite Koprovnica.