Fara v Liptovskom Mikuláši (Hodžova fara)

Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná fara. Budova evanjelickej fary, kde pôsobil ako kňaz M. M. Hodža a kde bol v auguste v roku 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10.5.1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program. V súčasnosti sa v budove nachádza expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa. Budova fary bola postavená v 1.polovici 19.storočia v klasicistickom slohu. Upravovaná bola v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Fara sa nachádza na ulici Tranovského 8 v Pamiatkovej zóne.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa štúrovcom.