Budova Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši (Robotnícky dom)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1961. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Klasicistická budova bývalého zájazdného hostinca, robotníckeho domu, ktorej základy siahajú do 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1880, na prelome 18. a 19.storočia, v 50.-60.rokoch 20.storočia a po roku 1983. V minulosti tu bolo centrum kultúrneho života mesta. V dvorane Čierneho orla sa konali divadelné predstavenia organizované spolkom Tatrín a predstaviteľmi slovenského národného života. 1.mája 1918 sa tu uskutočnilo ľudové zhromaždenie, ktoré prvýkrát žiadalo vytvoriť spoločný štát Čechov a Slovákov. Je to nárožná prejazdová budova s pôdorysom v tvare L, dvojpodlažná s pivnicou. Stojí v Pamiatkovej zóne na ulici 1.mája 28 pri ulici Bellova. V súčasnosti sa v budove nachádza múzeum.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa robotníckeho domu.