Evanjelický kostol v Blatnici

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Klasicistický sieňový tolerančný evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1785-1786. V rokoch 1815-1817 bola pristavaná veža. Obnovovaný bol v rokoch 1838, 1936 a 1970-1980. Jednoloďová jednovežová stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža. V interiéri sa nachádza klasicistické vnútorné zariadenie. Stojí na východnom okraji obce.