Duglaska v Starej Kremničke

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Duglaska tisolistá s výškou 30m, obvodom kmeňa 274cm, priemerom koruny 15m a vekom 100 rokov. Svojim zdravotným stavom a mohutnosťou kmeňa je ojedinelým exemplárom v tunajších lesných porastoch. Je chránená z vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa pri obci Stará Kremnička v lokalite Ždáňska Studňa pri ústí prameňa Potôčik.