Duby v Kováčovej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Skupina troch stromov. Dva exempláre dubu letného s výškou 23m, obvodom kmeňa 410 a 402cm, priemerom koruny 18 a 22m a odhadovaným vekom viac ako 250 rokov a jeden dub zimný s výškou 22m, obvodom kmeňa 470cm, priemerom koruny 24m a odhadovaným vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z kultúrno-výchovných, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v Kováčovej v areáli chatovej osady juhozápadne od obce.