Duby v Dobrej Nive

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Sú to dva exempláre dubu letného s výškou 27 a 25m, obvodom kmeňa 530 a 443cm, priemerom koruny 24 a 20m a vekom 250 rokov. Sú chránené pre ich zachovanie pre mimoriadne rozmery a z študijných, kultúrno-výchovných, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Dobrá Niva v areáli hydinárskej farmy.