Duby v Berku

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 14 exemplárov dubu letného s výškou 20-30m, obvodom kmeňa 220-480cm, priemerom koruny 8-26m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a ekologických dôvodov. Nachádzajú sa v Nových Zámkoch v extraviláne v lesoparku Berek.