Dom mládeže Búdková 2

Národná kultúrna pamiatka Dom mládeže s areálom vyhlásená v roku 2016. Technická stanica Mičurin (Iuventa) sa nachádza na ulici Búdková 2 v Pamiatkovej zóne východne od Slavína, v Horskom parku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Dom mládeže. Budova v štýle socialistického realizmu s nástupnou plochou bola postavená v rokoch 1953-1956. Upravovaná bola v rokoch 2007-2008. Dvojpodlažná solitérna stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je M. Chorvát.

Schodisko. Betónové a kamenné schodisko v štýle socialistického realizmu bolo postavené v rokoch 1953-1958. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je M. Chorvát. Nachádza sa juhozápadne od domu mládeže.

Bazén. Otvorený plavecký bazén (Kúpalisko Mičurin) bol postavený v rokoch 1957-1962. Upravovaný bol v roku 2013. Má obdĺžnikový pôdorys. Autorom je M. Chorvát. Nachádza sa juhovýchodne od domu mládeže.

Amfiteatrálne divadlo. Betónová stavba bola vybudovaná v 60.-70.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa severovýchodne od domu mládeže.

Polyfunčkný dom. Budova učební s bytom v štýle socialistického realizmu bola postavená v rokoch 1957-1962. Prízemná solitérna stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa severovýchodne od domu mládeže.

Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava s historickou zeleňou bola realizovaná na prelome 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1953-1956. Má nepravidelný pôdorys.

Leave a Reply