Stromoradia líp pri starom kostole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Stromy sú chránené z vedecko-výskumného, historického, kultúrno-výchovného, estetického a náučného významu. Je to 15 exemplárov lipy veľkolistej. Obvod kmeňa 222-430cm, výška 22-27m, priemer koruny 7-13m a vek 200-250 rokov. Stromy rastú v Zázrivej pri starom kostole a cintoríne.

Smrekovec na cintoríne

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Smrekovec opadavý s obvodom kmeňa 364cm, výškou 20m, priemerom koruny a vekom okolo 100 rokov. Strom rastie v obci Chlebnica na cintoríne.

Skupina líp pri kostole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Je to 7 exemplárov lipy veľkolistej s obvodom kmeňa 220-465cm, výškou 28-29cm, priemerom koruny 20m a vekom 90-110 rokov. Stromy rastú v areáli kostola v Leštinách.

Skupina líp na cintoríne v Oravskej Porube

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, estetického, historického, kultúrno-výchovného, náučného a krajinárskeho významu. Je to 10 exemplárov lipy malolistej s obvodom kmeňa 290-457cm, výškou 16-27m, priemerom koruny 12-16m a vekom 110 rokov. Stromy rastú v Oravskej Porube, v časti Zábrež na cintoríne.

Radlinského jaseň

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1974 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 440cm, výškou 25m, priemerom koruny 14m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne.

Lipy pri kostole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Sú to dve lipy veľkolisté. Prvý strom má obvod kmeňa 404cm, výšku 22m, priemer koruny 14m a vek 120 rokov. Druhý strom má obvod kmeňa 228cm, výšku 18m, priemer koruny 8m a vek 90 rokov. Stromy rastú v Istebnom v areáli kostola.