Stromoradia líp pri starom kostole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Stromy sú chránené z vedecko-výskumného, historického, kultúrno-výchovného, estetického a náučného významu. Je to 15 exemplárov lipy veľkolistej. Obvod kmeňa 222-430cm, výška 22-27m, priemer koruny 7-13m a vek 200-250 rokov. Stromy rastú v Zázrivej pri starom kostole a cintoríne.