Lipy pri kostole

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Chránené sú z kultúrno-výchovného, historického, vedecko-výskumného, estetického, prírodovedného a dendrologického významu. Sú to dve lipy veľkolisté. Prvý strom má obvod kmeňa 404cm, výšku 22m, priemer koruny 14m a vek 120 rokov. Druhý strom má obvod kmeňa 228cm, výšku 18m, priemer koruny 8m a vek 90 rokov. Stromy rastú v Istebnom v areáli kostola.