Lipy na križovatke ciest Zázrivá – Žilina

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1982 a 1996. Chránené sú z vedecko-výskumného, historického, estetického, kultúrno-výchovného a náučného významu. Sú to dve lipy veľkolisté. Prvý strom má obvod kmeňa 370cm, výšku 22m, priemer koruny 21m a vek 250 rokov. Druhý strom má obvod kmeňa 265cm, výšku 22m, priemer koruny 8m a vek 200 rokov. Stromy rastú v Zázrivej na križovatke ciest Zázrivá – Žilina v lokalite Petrová.