Lipa pri rodinnom dome

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Chránená je z vedecko-výskumného, kultúrno-výchovného, estetického, náučného, historického a krajinárskeho významu. Lipa malolistá s obvodom kmeňa 500cm, výškou 28m, priemerom koruny 22m a vekom 110 rokov. Strom rastie v Dolnom Kubíne, časti Malý Bysterec pri rodinnom dome.