Bytové domy Šancová (Unitas)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Pavlačové solitérne bytové domy Unitas boli postavené v rokoch 1930-1931 vo funkcionalistickom štýle. Všetky domy sú šesťpodlažné s pivnicou. Autormi sú Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom, dom A. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má pôdorys v tvare obráteného L a dvojtraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 21, 23, 25, 27.

Bytový dom, dom B. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys a jednotraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 29, 31, 33.

Bytový dom, dom C. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys a jednotraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 35, 37, 39.

Bytový dom, dom D. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys a jednotraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 41, 43, 45.

Bytový dom, dom E. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys a jednotraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 47, 49, 51.

Bytový dom, dom F. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys a jednotraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 53, 55, 57.

Bytový dom, dom G. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia a po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys a jednotraktovú dispozíciu. Stojí na ulici Šancová 59, 61, 63.

Leave a Reply