Bytové domy Vajnorská (Nová Doba)

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov vyhlásená v roku 1985. Bytové domy Nová Doba I. boli postavené v rokoch 1928-1932 vo funkcionalistickom štýle. Nachádzajú sa v mestskej časti Nové Mesto. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia. Majú pôdorys v tvare U, jednotraktovú dispozíciu, sú päťpodlažné s pivnicou. Autormi sú Fridrich Weinwurm a Ignác Vécsei. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom I. Dom stojí na Vajnorskej ulici 48-62.

Bytový dom II. Dom stojí na križovatke ulíc Vajnorská 64-78 a Bajkalská.

Bytový dom III. Dom stojí na križovatke ulíc Vajnorská 80-96 a Bajkalská.

Leave a Reply