Bytové domy Legionárska 3, 5, 7

Národná kultúrna pamiatka Súbor bytových domov (Poštové domy) vyhlásená v roku 1985. Nachádza sa v mestskej časti Nové Mesto. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom I. Radový schodiskový nájomný bytový dom stojí na ulici Legionárska 3. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Nachádza sa na ulici Legionárska 3.

Bytový dom II. Radový schodiskový nájomný bytový dom stojí na ulici Legionárska 5. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s podkrovím a pivnicou. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Nachádza sa na ulici Legionárska 5.

Bytový dom III. Radový schodiskový nájomný bytový dom stojí na ulici Legionárska 7. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažný s pivnicou. Autormi stavby sú Alois Balán a Jiří Grossmann. Nachádza sa na ulici Legionárska 7.

Leave a Reply