Medzníky v Novom Meste

Národná kultúrna pamiatka Hraničné kamene vyhlásená v roku 2010. Štvorboké kamenné medzníky pochádzajú z roku 1933. V 2.polovici 20.storočia boli upravované. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Medzník I. Nachádza sa pri bývalej záhradnej reštaurácii Železná studnička na Ceste mládeže v lokalite Vinohrady.

Medzník II. Nachádza sa za bývalou záhradnou reštauráciou Železná studnička na Ceste mládeže v lokalite Vinohrady.

Leave a Reply