Beňadická lipa

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1994 a 1996. Lipa malolistá s výškou 22m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 23m a vekom 200 rokov. Je chránená z kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obci Hronský Beňadik v lokalite Vartička asi 250m juhozápadne od kláštora.