Archeologické nálezisko Villa Rustica v Dúbravke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Archeologické nálezisko Villa Rustica sa nachádza v lokalite Veľká Lúka. Pochádza z mladšej doby rímskej. Čiastočne pamiatkovo upravený civilný objekt má kruhový pôdorys. Villa Rustica je archeologickým múzeom v prírode.

Leave a Reply