Čerpacia stanica v Karlovej Vsi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Solitérna stavba čerpacej stanice Karlova Ves bola postavená v rokoch 1884-1886. Upravovaná bola v rokoch 1910-1912,1918,1924-1925, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1999-2001. Má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je jednopodlažná. Realizátorom stavby bola firma Corte. Nachádza sa na Devínskej ceste 1.

Leave a Reply