Zaniknutá dedina Bratka v Leviciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Na Bratke, Geňa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Zaniknutá dedina. Stredoveké sídlo Bratka z 11.storočia. Upravovaná bola v 11.-15.storočí.

Základy kostola. Základy románskeho Kostola svätého Martina z polovice 12.storočia. Upravovaný bol v 13.-14.storočí. Zanikol v 15.storočí. Bola to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s podkovovým záverom.

Príkostolný cintorín.