Základy karnera v Klátovej Novej Vsi

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2018. Základy karnera (zaniknutej kostnice) z 15.storočia. Zanikol v 80.rokoch 20.storočia. Mal štvorcový pôdorys. Nachádza sa juhovýchodne od časti Sádok na vrchu Chrib na mieste starého včasnostredovekého hradiska s názvom Čížik východne od rímsko-katolíckeho Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov.

Leave a Reply