Vojnový cintorín v Trenčíne

Národná kultúrna pamiatka Vojnový cintorín a pohrebná kaplnka vyhlásená v roku 2019. Nachádza sa v južnej časti mesta na ulici Cintorínska v severozápadnej časti mestského cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vojnový cintorín. Vojnový cintorín z 1.svetovej vojny zriadený v roku 1914. Upravovaný bol v roku 1925. Má pôdorys v tvare L.

Pohrebná kaplnka. Novoklasicistická pohrebná „srbská“ kaplnka z roku 1925. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.