Trojičný stĺp v Žiline

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Klasicistické dielo z roku 1821. Nachádza sa v časti Bánová pred rímsko-katolíckym kostolom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp s architektúrou. Stĺp na podstavci so soklom.

Súsošie. Súsošie Najsvätejšej Trojice sa nachádza na vrchole stĺpu.

Socha. Socha svätého Floriána. Nachádza sa na rímse podstavca pred stĺpom.