Sýpky v Hubovej

Národná kultúrna pamiatka Súbor sýpok vyhlásená v roku 1963. Dve zrubové sýpky v ľudovom štýle postavené okolo roku 1876. Nachádzajú sa pri hlavnej ceste na Ružomberok. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Sýpka I. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Sýpka II. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.