Starý cintorín v Trnave

Národná kultúrna pamiatka Cintorín vyhlásená v roku 2016. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cintorín. Starý zaniknutý cintorín z roku 1747. Upravovaný bol v roku 1979. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa južne od kaštieľa Káčerov majer, východne od Kalvárie na ulici Pri kalvárii.

Hrob s náhrobkom I. Hrob B. M. Tomaškoviča.

Hrob s náhrobkom II. Hrob F. R. Osvalda.

Náhrobok. Náhrobok rodiny Vašinovej.

Náhrobník. Náhrobník rodiny Nádenicsek a Domonkos.

Sadovnícka úprava. Prírodno-krajinárska sadovnícka úprava z 1.polovice 18.storočia. Má nepravidelný pôdorys.