Mestské opevnenie v Trnave

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotické tehlové stavby mestského opevnenia z 2.polovice 13.storočia. Upravované boli v rokoch 1435 a 1553-1556. Takmer komplexne zachované stredoveké opevnenie. Tehlové mestské hradby zo 14. a 15.storočia. V 14.storočí boli modernizované. Zachoval sa súvislý vysoký múr na všetkých stranách historického jadra i bývalá vodná priekopa. Nachádzajú sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Veža I. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Františkánska.

Veža II. Nachádza sa na ulici Horné bašty 5186.

Veža III. Nachádza sa na ulici Horné bašty 8, 9 (s.č.5194, 5193).

Veža IV. Nachádza sa na ulici Horné bašty 726, 727.

Veža V. Nachádza sa na ulici Horné bašty 721.

Veža VI. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Horné bašty.

Veža VII. Nachádza sa na ulici Michalská.

Veža VIII. Nachádza sa na ulici Michalská.

Bašta I. Nachádza sa na Námestí svätého Mikuláša.

Bašta II. Nachádza sa na Námestí svätého Mikuláša 2, 3.

Bašta III. Nachádza sa na ulici Kapitulská 3, 4 (s.č.445).

Veža IX. Nachádza sa na ulici Kapitulská 14.

Bašta IV. Nachádza sa na Múzejnom námestí 3.

Veža X. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Halenárska 20.

Brána. Lovčická brána. Vežová stavba. Nachádza sa na ulici Halenárska.

Veža XI. Južná časť opevnenia. Tehlová stavba veže. Nachádza sa v lokalite Dolné bašty.

Veža XII. Nárožná stavba. Nachádza sa na ulici Vajanského.

Veža XIII. Nachádza sa na ulici Vajanského.

Bašta V. Nachádza sa na ulici Vajanského.

Veža XIV. Nachádza sa na ulici Vajanského.

Bašta VI. Nachádza sa na ulici Vajanského.

Veža XV. Bernolákova brána. Nachádza sa na ulici Radlinského 11.

Bašta VII. Nachádza sa na ulici Františkánska 1, 2 (s.č.57).

Veža XVI. Nachádza sa na ulici Františkánska 1, 2 (s.č.24).

Bašta VIII. Nachádza sa na ulici Františkánska 5397.

Veža XVII. Nachádza sa na ulici Františkánska 5397.

Bašta IX. Nachádza sa na ulici Františkánska.

Hradbový múr I. Severný úsek. Nachádza sa na ulici Františkánska.

Hradbový múr II. Východný úsek. Nachádza sa na ulici Michalská.

Hradbový múr III. Južný úsek. Nachádza sa v lokalite Dolné bašty.

Hradbový múr IV. Západný úsek. Nachádza sa na ulici Vajanského.

Hradbový múr V. Nezachovalý severný úsek. Nachádzal sa na ulici Františkánska.

Hradbový múr VI. Nezachovalý východný úsek. Nachádzal sa na ulici Michalská.

Hradbový múr VII. Nezachovalý južný úsek. Nachádzal sa na Múzejnom námestí.

Hradbový múr VIII. Nezachovalý západný úsek. Nachádzal sa na ulici Vajanského.

Priekopa I. Vodná priekopa. Nachádza sa na ulici Hlboká.

Priekopa II. Západná vodná priekopa. Nachádza sa na ulici Hospodárska.