Socha svätého Jozefa v Mútnom

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Dielo ľudového charakteru z roku 1830. Nachádza sa v záhrade rodinného domu. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom a reliéfom. Kamenný pilier s podstavcom a reliéfom svätej Rozálie Palermskej.

Socha. Socha svätého Jozefa.