Socha svätého Jána Nepomuckého v Turzovke

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1967. Dielo v ľudovom charaktere z 19.storočia. Upravované bolo v roku 1998. Nachádza sa v strede obce. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Kamenný pilier pod sochou.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.