Socha svätého Jána Nepomuckého v Rakovej

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1967. Dielo ľudového charakteru z roku 1882. Nachádza sa pred materskou školou v obci, pred domom č.325. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Kamenný pilier pod sochou.

Socha. Prícestná kamenná socha svätého Jána Nepomuckého.