Socha svätého Antona Paduánskeho v Oravskom Veselom

Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z roku 1833. Nachádza sa pri ceste na obec Mútne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s reliéfom. Kamenný štvorboký pilier s reliéfom svätého Floriána.

Socha. Socha svätého Antona Paduánskeho.