Sládkovičova lipa v Radvani

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Lipa veľkolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 350cm, priemerom koruny 16m a vekom 125 rokov. Má vedecko-výskumný, náučný, kultúrny a historický, krajinársky a estetický význam. Vysadená bola v roku 1873 na podnet zhromaždenia Matice slovenskej k 1.výročiu úmrtia básnika. Nachádza sa v Banskej Bystrici v časti Radvaň na evanjelickom cintoríne v záhlaví hrobu Andreja Sládkoviča.