Sekvoja Horňany

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 25m, obvodom kmeňa 432cm, priemerom koruny 11m a vekom viac ako 80 rokov. Je chránený z dôvodu veľkej biologickej hodnoty, estetického vzhľadu, dominancie v krajine a na vedecko-výskumné a náučno-osvetové ciele. Nachádza sa na nelesnej ploche č.192 pri obci Práznovce.